MURKAV

נהדר - הנה המדריך 

עותק של ללא שם (9) (1).jpg

מדריך להרכבת מנוף

היי לך, 

תודה שרכשת מדריך להרכבת דגם מנוף של מורכב.

אנו שמחים להעניק לך גישה לתמיד ברכישת מדריך זה. באמצעות שם משתמש ויוזר שקיבלת למייל יש באפשרותך להיכנס למדריך הפרטי בכל פעם שתרצה להרכיב ולפרק את דגם המנוף לפי השלבים הבאים. 

שלבי הרכבת המנוף בני 26 צעדים. 

כאשר שלב 26 הוא התוצר הסופי - דגם המנוף. 

שים לב: שימוש במדריך דגם מנוף של חברת מורכב, נועד רק לרוכש המדריך!

כל אדם אחר העושה שימוש במדריך זה ומשלא רכש אותו לפיכך מפר את זכויות היוצרים. 

19.jpg

שלב 1

20.jpg

שלב 2

21.jpg
23.jpg
22.jpg

שלב 3

24.jpg

שלב 4

25.jpg

שלב 5

26.jpg

שלב 6

27.jpg

שלב 7

28.jpg

שלב 8

29.jpg

שלב 9

30.jpg

שלב 10

31.jpg

שלב 11

32.jpg

שלב 12

33.jpg

שלב 13

34.jpg

שלב 14

35.jpg

שלב 15

36.jpg

שלב 16

38.jpg
37.jpg

שלב 17

39.jpg

שלב 18

40.jpg

שלב 19

41.jpg

שלב 20

42.jpg

שלב 21

43.jpg

שלב 22

44.jpg

שלב 23

45.jpg

שלב 24

46.jpg

שלב 25

47.jpg

שלב 26

הנה המנוף!